Oiler - Rafinacja olej闚 odpadowych

Nawigacja
G堯wna
Kontakt

Sie zbi鏎ki
Organizacja Odzysku
petro-oil.pl
Monitor prawa
Ankieta zadowolenia

Laboratorium
Katalog odpad闚 2014
Przelicznik g瘰to軼i paliw
Ustawa o ochronie 鈔odowiska
Ustawa o odpadach
Oferta sklepu
Newsletter

Aktualno軼i prawne

O....
Oiler Sp馧ka Akcyjna
ul. Malinowska 24 A
83-110 Tczew
NIP: 593 16 66 838,
Regon: 191 185 385
KRS: 0000406252
Kapita zak豉dowy 2 000 000 z wp豉cony w ca這軼i
Copyrights Oiler Sp馧ka Akcyjna 1991-2017
Krajowa Sie Zbi鏎ki Olej闚 Odpadowych

Skup olej闚 przepracowanych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. - rozporz康zenia
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 7 pa寮ziernika 2016 r. w sprawie szczeg馧owych wymaga dla transportu odpad闚
Rozporz康zenie Ministra Zdrowia z dnia 21 pa寮ziernika 2016 r. w sprawie wymaga i sposob闚 unieszkodliwiania odpad闚 medycznych i weterynaryjnych
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 23 wrze郾ia 2016 r. w sprawie szczeg馧owych warunk闚 uznania odpad闚 niebezpiecznych za odpady inne ni niebezpieczne
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunk闚 technicznych kwalifikowania cz窷ci energii odzyskanej z termicznego przekszta販ania odpad闚
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzaj闚 odpad闚, kt鏎e osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nieb璠帷e przedsi瑿iorcami mog poddawa odzyskowi na potrzeby w豉sne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
Rozporz康zenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymaga dotycz帷ych prowadzenia procesu termicznego przekszta販ania odpad闚 oraz sposob闚 post瘼owania z odpadami powsta造mi w wyniku tego procesu
Rozporz康zenie Ministra Gospodarki z dnia 5 pa寮ziernika 2015 r. w sprawie szczeg馧owego sposobu post瘼owania z olejami odpadowymi
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 9 pa寮ziernika 2015 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego
Rozporz康zenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpad闚 do sk豉dowania na sk豉dowiskach
Rozporz康zenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzaj闚 odpad闚 medycznych i odpad闚 weterynaryjnych, kt鏎ych odzysk jest dopuszczalny
Rozporz康zenie Ministra 字odowiskaz dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporz康zania wojew鏚zkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpad闚 poza instalacjami i urz康zeniami
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osad闚 軼iekowych
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniaj帷e rozporz康zenie w sprawie rodzaj闚 odpad闚 i ilo軼i odpad闚, dla kt鏎ych nie ma obowi您ku prowadzenia ewidencji odpad闚
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie sk豉dowisk oraz miejsc magazynowania odpad闚 pochodz帷ych z proces闚 wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpad闚
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie odpad闚 pochodz帷ych z proces闚 wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpad闚, kt鏎e nie mog by unieszkodliwiane przez ich sk豉dowanie
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10
Rozporz康zenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzaj闚 odpad闚, kt鏎e mog by sk豉dowane na sk豉dowisku odpad闚 w spos鏏 nieselektywny
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpad闚
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzor闚 dokument闚 stosowanych na potrzeby ewidencji odpad闚
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzaj闚 odpad闚 i ilo軼i odpad闚, dla kt鏎ych nie ma obowi您ku prowadzenia ewidencji odpad闚
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotycz帷ej produkt闚 ubocznych
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzaj帷ego unieszkodliwienie zaka幡ych odpad闚 medycznych lub zaka幡ych odpad闚 weterynaryjnych
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyj璚ia odpad闚 metali
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 13 wrze郾ia 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sk豉dowisk odpad闚


Oiler Sp馧ka Akcyjna
ul. Malinowska 24 A
83-110 Tczew
NIP: 593 16 66 838,
Regon: 191 185 385
KRS: 0000406252
S康 Rejonowy Gda雟k-P馧noc w Gda雟ku
VII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego KRS 0000406252
Kapita zak豉dowy 2 000 000 z wp豉cony w ca這軼i
Copyrights Oiler Sp馧ka Akcyjna 1991-2017
All rights reserved